hits

Simpelt pamperi og odiøs politisk korrekthet. AP ødelegges innenfra.

06.05.2016 - 20:27 Ingen kommentarer

"Gjør din plikt og krev din rett" 

Slik lød det gamle slagordet fra Arbeiderpartiet. Jeg vokste opp i en AP familie. Min bestefar var ordfører for Moskenes kommune i to perider. Han satt på fylkestinget. Jeg ble tidlig opplært i at folk har blitt tråkka på i århundrer, og at fattigdom og elendighet måtte bekjempes. Og jeg stod lenge langt til venstre, i min ungdom. Men det gikk over.

På slutten av sitt liv, var han mildt sagt desillusjonert over sitt gamle parti. Håkon Lie hadde solgt sjela til partiet til amerikanerene. EU og NATO var tunge organisasjoner som fikk viljen sin med lille Norge, så lett som bare det. Sosialdemokrati for min gamle bestefar, handlet om at fiskere skulle få anstendig betalt for fisken, så ikke oppkjøperene fikk alt. Det handlet om å bygge bruer og veier, slik at folk kom seg på sykehus mens de ennå levde, og at varer skulle komme raskt og rimelig frem. Det kostet forsyne meg over femtilappen for en fersk agurk tidlig på 80 tallet, i Lofoten.

Arbeiderpartiet i dag har mistet mye av sjela si. Etableringen og disponeringen av oljepengene våre henger ikke på greip i folks øyne. "Alle" vet at arbeidsledigheten, slik den fremstilles, ikke viser det sanne bildet. Langtidssykemeldinger, uførepensjoner, overgangsstønader og så videre. Spranget fra arbeidsledig til arbeidsudyktig er kort. Det er jo en smart måte og pynte på arbeidsledighetstallene også.

Arbeiderpartiet sliter faktisk med pamperi. Det har foregått maktkamper og intriger der, helt siden den kalde krigen. Store tunge AP familier har blitt marginalisert nærmest over natta mens andre tunge AP familer har erobret hegemoniet der oppe i ledelsen. Vanlige folk ser med skråblikk på AP ledere som galant går ut av Regjering og Storting, og inntar superstillinger på den internasjonale arena. FN, NATO, EU og hundretalls av stillinger i tung finans, og de mektigste organisasjonene. Skattefrihet for seg selv og tungt skattetrykk på folk flest. Særlig hvis de jobber i privat sektor, eller er selvstendig næringsdrivende. Dette går virkelig ikke upåaktet hen. Jeg tror mange mener at det den borgelige regjeringen gjør i dag, er å forsøke og rydde opp etter AP festen som var. "Klart det er arbeidsledighet nå, sånn som landet ble styrt da." Det sies som en naturlig sak.

Det kan også virke som om folk ikke helt vil være med på at AP er eneforsvarer av det multikulturelle. Det fleste vanlige nordmenn vil ha seg frabedt å bli kallet drittsekker, rasister og kjerringer, bare fordi at de stiller noen spørsmål om hvordan flyktninge og aslystrømmen skal håndteres. Det går faktisk helt fint å være et fordomsfritt og tolerant menneske på høyresiden også. Det er bare at når det kommer folk og banker på døra, bør vi sjekke om vi har mat i kjøleskapet, sengeplass til alle, og tid og overskudd til dugnad, leik og moro. De som hisser seg opp i begge leire, lurer ikke de mange som ser på kranglingen og gjør seg opp sin egen mening i stillhet. Det er faktisk både legitimt og lov å uroe seg over verdens utvikling, uten at man er noen ekstremist på hverken høyre eller venstre side. 

Det kan virke som om den borgelige regjeringen har god vind i seilene, og det er jo litt fint. Men de bør ikke bli for trygge på seg selv. Mye av AP´s fall i siste meningsmåling, skyldes dem selv. Simpelt pamperi, og odiøse øvelser i politisk korrekthet, har svekket partiet innefra.

Samtidig har Erna og Siv noen utfordringer foran seg om de skal klare å beholde makten etter neste valg. Det finnes i dag ingen egentlig definert borgelig kulturpolitikk. Det eksisterer kun en litt populistisk "kulturpolitikk-kritikk". Alternativet har jeg aldri egentlig hørt.

Hvordan Norge skal forholde seg til Norden, EU og NATO i fremtiden er også en utfordring. Den kalde krigen er over. Den vestlige propagandakrigen mot Putin henger ikke på greip. Det er ingen som gidder å tro at Putin vil invadere oss. 

Tyrkia og Norge har ingenting i samme militære allianse å gjøre. De skyter kurdere i ryggen mens de står alene i bakkekrigen mot IS. Det foreligger nok informasjon til å anklage Tyrkia for å drive et dobbeltspill med IS. Dette er det motsatte av hva NATO alliansen skulle drive med. Her bør de borgelige partiene gjøre lekser, og gjøre seg opp en mening.

EU tilhengere fra forrige århundre, har blitt nåtidens EU skeptikere. Det ser bare fjernt ut at unionen, som skulle få slutt på århundreder med kriger og handelsbarrierer i Europa, minner mer og mer om et fortvilet supperåd, som må tørke opp snørr, blod og tårer etter at "syden gikk konk". Danskene og Svenskene er lei hele greia. Jeg så en meningsmåling i Danmark hvor spørsmålet var hva danskene ville valgt - fortsatt EU medlemskap, eller en ny nordisk union, utenfor EU og NATO. Et overveldende flertall ønsket en nordisk union. Jeg vet at dette tenkes av mange i de borgelige partiene.

En liberalkonservativ regjering for fremtiden, må forholde seg til helt nye scenarier i fremtiden. Oljeformuen vår kan skrives ned i verdi med et pennestrøk. De internasjonale bankene kan gjøre sånne ting. De store politiske mastodontene fra forrige århundre, har svekket levedyktighet. Pamperi og kameraderi spiser sosialdemokratiet opp innenfra. Om de borgelige skal fortsette og ha folkets tillitt må de skarpe spørsmålene må stilles. Og mye gammalt rusk må ryddes opp.

Så god helg Erna og Siv. Vel fortjent. Men ikke sov for lenge på søndagsmorran. Det kommer en mandag, og om den blir blå eller rød. Det er opp til dere.