hits

Djevelen bor i bikinitruser,sameluer og burkaer

28.08.2016 - 20:29 Ingen kommentarer

Dette bildet er hentet fra en samisk kortfilm jeg spilte i for noen år siden. Jeg spilte en prest som hadde reist til Finnmark for å frelse de troløse samene fra naturreligion og hedenskap. Presteskapet i de samiske omsrådene på denne tiden, ville utrydde alle symboler på samiske identitet, trosliv og levesett. I denne filmen - Iditsilba - reiste denne presten rundt i samiske leirer og tok de tadisjonelle luene som jentene bar, og kastet de på bålet. Samene ble fortalt at djevelen lå gjemt i lua, og de jentene som nektet å gi dem fra seg, ble druknet.

 

Du kan se klipp fra filmen her:  https://www.youtube.com/channel/UCtC4i3umDY-r1Mkc7bZ-cOQ

 

I disse dager har Europa gått amok om noen badedrakter som skal gjøre det mulig for muslimske kvinner å gå på stranden. For oss her i vesten er burkaer og niqaber og burkinier selve symbolet på streng Sharia og muslimsk middelaldersk terror og kvinneundertrykkelse. Så vi tenner den vestlige frihetsfakkelen, og vi vil utrydde og forby hele styggedommen. Djevelen er funnet. Ikke i en samelue denne gangen, men i en litt stor badedrakt. Og når vi mennesker har funnet djevelen, da kan vi liksom herje fritt. Ydmyke disse damene og tvinge dem til å kle av seg. På samme måte som det religiøse politiet i Iran ydmyker kvinner som vil pynte seg og være litt sexy for gutta. De blir da tvunget til å kle på seg.

Det vi glemmer i blodtåka, er at om klærne rives av eller tvinges på, så spiller det ingen rolle. Ydmykelsen ligger i tvangen, ikke i den tilsynelatende motivasjonen. Det er fornedrelsen som er poenget, ikke den ideologiske eller religiøse forklaringen. Den er bare et skalkesjul. 

Det er lett å tro at dette handler om religion og trosliv. Jeg tror ikke det lengre. Jeg tror dette handler mer om hodeløs forfølgelse av "de andre". Jeg tror vi blir forledet av den offentlige debatten til å tro at denne tredje verdenskrigen, som allerede har startet, handler om slike ting som har med religiøs symbolikk og troshandlinger å gjøre. Og jeg tror bruken av undertrykkende presteskap kun er et overfladisk verktøy for en mye simplere agenda. 

Det minner meg litt om gamle nazi-tyskland. Lederne i nazipartiet var visstnok ikke de mest religiøse av seg. Det var mange ateister der. Det var også endel mystikere som flørtet med religioner fra før vikingetiden. Noen var gamle kommunister, og en større andel var akademikere, som ikke trodde på annet enn ideologi og vitenskap. Men denne eliten ville selvfølgelig aldri fått helt vanlige katolske og protestantiske kristne borgere med seg på slagmarken, om de ikke hadde holdt massgudstjenester og skrevet "Gott mitt uns" (Gud er med oss), på beltespennene til uniformene. Eliten og de grå eminenser utnytter enkeltmenneskers behov for å ha et personlig åndsliv. Vi mennesker er åndelige av natur, men vi har liksom ikke nådd de helt høye bevissthetsnivåne selv. Så vi søker sannheter og forklaringer på vår egen eksistens. Dette er naturlig. Men det gjør oss også sårbare for skjulte agendaer. Vi kan lett bli dratt med på seilas.

Den katolske kirke tillot ikke menighetene sine å lese bibelen selv, i mange hundreår. De skulle bare adlyde sine prester i ett og alt. Vanlige folk hadde ikke annet valg enn å stole på at presten hadde rett når han rekrutterte korsfarere, solgte avlatsbrev og brant hekser. Alternativet var jo evig fortapelse.

I mange muslimske områder og i moskeer hvor Sharia praktiseres strengt og ekstremismen råder, sies det at leseferdighetene hos folk er svake. Muslimer som ikke har lest Koranen, blir fortalt hva som er rett og galt av Imamer som kanskje ikke alltid har de rette perspektivene inne. Altså atter et presteskap som utnytter folks mangel på kunnskap til å ta egne beslutninger. 

Det kan være fristene å leke Gud. I en rekke yrker som har med mellommenneskelige relasjoner å gjøre, finner man slike personligheter - som leker Gud med andre, og tjener sine egne formål heller enn å være folks tjenere. Prester, psykologer, leger, coacher, politi og politikere er alle eksempler på roller i samfunnet, der man lett kan blande kortene og forvirre folk istedet for å hjelpe. Og det er ingen konspirasjonsteori å påstå at mange slike folk med makt over andre, tjener andre formål enn folks ve og vel. Og forfekter man dogmer og heiser faner, kan man legitimere de underligste forbrytelser, fra klespoliti til konsentrasjonsleire - og det til jublende applaus fra de store massene. Fra folk flest.

Jeg tror nok menneskehetens trang, gjennom tusener av år, til å tvinge folk til å kle på eller kle av seg, skyldes andre drifter enn å tjene Gud, eller bekjempe Gud. Det handler om å leke Gud. Og de fleste religioner forbyr jo ganske strengt folk å opphøye seg selv til Gud. 

Men slike maktovergrep er veldig praktiske når verden skal krige om fordelingen av ressursene på jorda. Når vi skal krige om de siste oljedråpene, om rent vann, om dyrkbar mark og om verdige boforhold. Da kan vi lage skremmebilder og terrorisere hverandre og bygge murer mot hverandre. Propaganda og demonisering henger nøye sammen med krigene som raser nå - kriger som snart skal øke i omfang av katastrofale proporsjoner. Og det handler ikke om å spre sannhet om hva "De gjør mot oss". Det handler om å skape en rettferdiggjørelse av hva "Vi kommer til å gjøre mot dem".

Jeg vet ikke om folk har merket det, men jeg kan ikke huske å ha lest noe FN i mediene i det siste. De minner oss ikke lengre på at de 30 menneskerettighetene gjelder. De opplyser ikke lengre om at folkeretten brytes daglig, i hele verden. Det er skremmende stille fra den kanten der.

Og vi vanlige folk har glemt å bry oss om annet enn å løpe på strendene og kle av og på jenter. Og vi jager heller en Pokemon i parlamentet enn å konfrontere de som leker Gud med livene våre. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar